Gyda’r gwanwyn yn dod, tri peth go wahanol i’w ystyried yn y golofn.

Ym mis Ebrill bydd Awdurdod Cyllid Cymru yn cychwyn.  I ddechrau bydd dau dreth newydd.  Yn lle y Dreth Stamp a’r Dreth Dirlenwi, bydd Treth Trafodiadau Tir a Threth Gwarediadau Tirlenwi yn cael eu casglu.  Yn fras bydd mwy o dreth i’w dalu ar dai sydd yn costu dros £400,000.  Ym mis Ebrill 2019 disgwylir bydd treth incwm yn cael ei ddatganoli'n rhannol.

Canllawiau i drefnu Profiant (Probate).  Ar ôl marwolaeth annwylyn, mae llawer o waith papur i’w wneud ac yn y rhan helaeth o achosion, bydd angen anfon ffurflen Profiant i gwblhau gwaith ar ystad.  

Y rhan gyntaf o’r gwaith yw gwneud rhestr o asedion a dyledion yr unigolyn a bydd angen cysylltu gyda’r holl cwmniau i gael manylion o fuddsoddiadau a dyledion a’u gwerth ar ddyddiad y marwolaeth.

Pan mae’r wybodaeth ar gael, yr ail ran o’r gwaith yw cwblhau y ffurflen Profiant ac hefyd ffurflen Treth Etifeddiaeth, hyd yn oed os nad oes angen talu Treth Etifeddiaeth.  Fe ddylai’r Grant o Brofiant gael ei gyhoeddi o fewn tua 6 wythnos.  Gyda’r Grant byddwch yn gallu trosglwyddo a gwerthu’r eiddo a dosbarthu yr ystad yn unol â gofynion yr ewyllys.

Gobeithio bydd pawb wedi cadw bant o Bitcoin.  Yr unigolion sydd yn rhoi arian i mewn yn olaf i gynllun pyramid / bwrlwm sydd yn colli mwyaf.

Mae Huw yn gyfrifydd hunan gyflogedig yn cynnig gwasanaeth ar dreth incwm, ewyllysiau a gwaith profiant.  Cysylltwch ar 029 2069 4524 neu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. os ydych eisiau trafod unrhyw fater.