Gyda’r gwanwyn wedi cyrraedd, tri peth gwahanol i’w hystyried yn y golofn.

Newidiadau Treth Incwm

Ar 6 Ebrill 2018 mae’r flwyddyn dreth newydd yn cychwyn.  Bydd eich lwfans personol yn codi i £11,850 a bydd unigolyn yn talu treth incwm @ 40% pan yn ennill dros £46,350.  Bydd y lwfans di-dreth ar incwm o dividend yn lleihau o £5,000 i £2,000.  I unigolion gyda incwm o eiddo sydd yn talu treth incwm @ 40% bydd y canran o log y gallwch hawlio ar forgeisi yn lleihau.

Canllawiau am Bwer Twrnai (Power of Attorney).

Mae unigolyn yn gallu penderfynnu pwy sydd i edrych ar ei hôl os oes salwch yn dod.  Gall hyn ddechrau yn syth neu yn hwyrach pan mae gallu’r unigolyn yn lleihau.  Mae dau fath o bwer twrnai :

Ariannol : Bydd eich twrnai yn edrych ar ôl eich arian / buddsoddiadau / eich cartref.  Gall eich twrnai fod yn aelod o’r teulu, ffrind agos neu weithiwr proffesiynnol.  Gallwch gael mwy nag un twrnai.

Iechyd a Gofal : Bydd gan eich twrnai yr hawl i wneud penderfyniadau ar eich rhan a gall fod yn aelod o’r teulu neu’n ffrind agos.

A oes gennych I-Phone?

Os felly efallai byddwch wedi derbyn neges destun honiedig wrth Apple yn dweud “bod eich Apple ID yn mynd i orffen heddiw”.  Scam sydd yn edrych yn synhwyrol yw’r neges.  Ni ddylid ymateb.  Yn yr un modd anwybyddwch negeseuon sy’n honni i fod o’r Swyddfa Dreth yn cynnig ad-daliad.

Mae Huw yn gyfrifydd hunan gyflogedig yn cynnig gwasanaeth ar dreth incwm, ewyllysiau a gwaith profiant.  Cysylltwch ar 029 2069 4524 neu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. os ydych eisiau trafod unrhyw fater.