Gan fod rhifyn arbennig o’r Dinesydd am yr Eisteddfod, ni chafodd y golofn arferol ei gyhoeddi rhwng Mehefin – Awst 2018.

Mae hysbyseb yn rhifyn yr Eisteddfod.

Bydd y golofn nesaf ym mis Medi 2018.

 

Mae Huw yn gyfrifydd yn arbenigo mewn treth incwm, ewyllysiau a gwaith profiant.  Cysylltwch ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

029 2069 4524 neu trwy www.huwrobertsaccountant.cymru