1. Oherwydd y cloi mawr, rhoddwyd estyniad o 6 mis i'ch MOT os yw dyddiad yr MOT yn gorffen ar neu ar ôl 30 Mawrth 2020.
  2. Mae Sky Sports a BT Sport wedi caniatáu i gwsmeriaid naill ai oedi eu tanysgrifiadau neu hawlio credyd, lle mae cwsmeriaid yn cysylltu â nhw'n uniongyrchol.
  3. Sgamiau newydd i fod yn ymwybodol ohonynt:
  4. Y Swyddfa Dreth yn nodi bod ad-daliad treth yn ddyledus oherwydd y Coronavirus, lle mae'r sgamwyr eisiau eich manylion banc.
  5. Sefydliad sy'n nodi bod unigolyn wedi'i weld allan o'r tŷ ar 2 achlysur mewn diwrnod ac felly'n agored i ddirwy o £100- £200 a dylid ei dalu ar unwaith, gyda bygythiadau enbyd.
  6. E-bost sy'n ymddangos fel petai wrth Tesco.com yn cynnig talebau siopa am ddim, eto lle mae'r sgamwyr eisiau'ch manylion personol.

Cwestiynau Huw ac Aled: a yw'n wir y gall pâr priod adael hyd at £1,000,000 yn ddi-dreth?

Gall unigolyn adael £325,000 yn ddi-dreth a phâr priod £650,000 rhyngddynt. Yn ogystal, mae'r "residential nil rate band" wedi'i gynyddu i £175,000 yr un (£350,000 i gwpl) ac mae ar gael pan fydd cartref y teulu yn cael ei adael yn uniongyrchol i blant neu wyrion.

Felly, os gadewir cartref y teulu i blant ac wyrion, mae rhyddhad treth etifeddiaeth posibl o £1,000,000.