Os ydych chi'n weithiwr sy'n gweithio o adref, efallai bod modd hawlio rhai costau fel lwfans yn erbyn eich bil treth. Gall rhain gynnwys unrhyw offer technolegol newydd, dodrefn swyddfa a lwfans ar gyfer defnyddio ystafell yn eich tŷ fel swyddfa. Hawliwch drwy eich ffurflen dreth neu ffurflen P87.

 

Yn ystod y mis diwethaf, mae'r taliadau absenoldeb dros dro, neu 'furlough' wedi cael eu prosesu ac mae'r cynllun wedi cael ei ymestyn tan fis Hydref. Yn ogystal, mae'r Llywodraeth wedi dechrau prosesu ceisiadau am y cymorth incwm hunangyflogedig.

 

Sgamiau newydd i fod yn ymwybodol ohonynt:

  1. Negeseuon testun honedig wrth eich awdurdod lleol yn cynnig ad-daliad o dreth gyngor, lle mae'r sgamwyr eisiau eich manylion banc.
  2. Galwadau ffôn gan sgamwyr sy'n honni eu bod yn dod o gwmnïau cyfarwydd, fel Netflix, Amazon Prime, yn dweud wrth gwsmeriaid bod eu cyfrif wedi'u hacio a bod angen iddynt ail-gadarnhau eu manylion banc dros y ffôn.

 

Cwestiynau Huw ac Aled: mae gennyf berthynas sydd yn byw tramor ac yn perchen asedion yn y Deyrnas Unedig. A ydych chi'n gallu helpu?

Rydym yn cynnig ein gwasanaethau treth ledled y byd i unigolion sy'n byw tramor gydag asedau yn y DU, yn fwyaf diweddar ar gyfer cleientiaid yn UDA, Sbaen, Canada, Malaysia ac Indonesia.

Mae busnes profiant Huw yn delio ag unigolion sydd ag asedau tramor. Dywedodd un cleient tramor yn ddiweddar: "Boy oh boy. Mae hyn yn darllen fel nofel John Grisham."