Cymraeg

Cyfrifydd a Ymarferydd Profiant

Mae Huw yn brysur gyda Radio Cymru yn darlledu am effeithiau ariannol y coronavirus.

Dyma lun o Huw yn darlledu trwy Facetime o'i swyddfa adref i raglen Dylan Jones.

“Lleiafrif yw’n cyfrifydd
Yn brydlon, ffyddlon, llawn ffydd”
Teyrnged gan un o feirdd cadeiriol Cymru.

Ers 1987 mae Huw wedi darparu gwasanaeth yn y Gymraeg ledled Gymru. Cynigir gwasanaeth profiant ar ôl colli anwylyn, cyngor manwl ar Dreth Etifeddiaeth a threfnu ewyllysiau yn y Gymraeg.  Arbenigedd Huw fel cyfrifydd yw materion treth personol gan gynnwys treth ar eiddo.

Mae Huw yn darparu gwasanaeth Cymraeg gyda dros hanner y clientiaid yn Gymry Cymraeg.

Gellir cyfathrebu yn y Gymraeg ac anfonir ffurflenni a llythyron Cymraeg lle mae’n bosib.

Gyda threth incwm mae’r unigolion yn cael eu cofrestru gyda’r Swyddfa Dreth Gymraeg ym Mhorthmadog a bydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei anfon yno.

Mae Huw yn danfon ffurflenni Profiant yn y Gymraeg.

Ar yr ochr gyfreithlon, mae gan Huw gysylltiad gyda chyfreithiwr sydd yn gallu paratoi ewyllys yn y Gymraeg a gyda cyfreithwyr eraill sydd yn gallu cyfathrebu trwy’r Gymraeg.

Pan oedd Huw gyda S4C yn 1982 fe oedd yn gyfrifol am gyhoeddi cyfrifon cyntaf y sector gyhoeddus yn yr iaith Gymraeg.  Ar y pryd nid oedd cyfieithwyr proffesiynol ar gael a rhaid oedd meddwl yn ddwys am dermau technegol Cymraeg am faterion cyllid!

Mae Huw yn darlledu yn fyw ar BBC Radio Cymru ar faterion ariannol gan gynnwys diwrnod y Gyllideb, Brexit yn 2016 a’r Etholiad Cyffredinol yn 2017.

Ym mis Mehefin 2019 mae Huw wedi darlledu ar "scams" ar rhaglenni Taro Post a Sian Cothi.

Huw yw Trysorydd anrhydeddus papur Cymraeg Caerdydd, Y Dinesydd ac y mae’n ysgrifennu colofn fisol o dan y teitl “Gwylio’r Geiniog”.