Cymraeg

Mae Huw yn darparu gwasanaeth Cymraeg gyda dros hanner y clientiaid yn Gymry Cymraeg.

Gellir cyfathrebu yn y Gymraeg ac anfonir ffurflenni a llythyron Cymraeg lle mae’n bosib.

Gyda threth incwm mae’r unigolion yn cael eu cofrestru gyda’r Swyddfa Dreth Gymraeg ym Mhorthmadog a bydd unrhyw ohebiaeth yn cael ei anfon yno.

Ar yr ochr gyfreithlon, mae gan Huw gysylltiad gyda chyfreithiwr sydd yn gallu paratoi ewyllys yn y Gymraeg a gyda cyfreithwyr eraill sydd yn gallu cyfathrebu trwy’r Gymraeg.

Pan oedd Huw gyda S4C yn 1982 fe oedd yn gyfrifol am gyhoeddi cyfrifon cyntaf y sector gyhoeddus yn yr iaith Gymraeg.  Ar y pryd nid oedd cyfieithwyr proffesiynol ar gael a rhaid oedd meddwl yn ddwys am dermau technegol Cymraeg am faterion cyllid!

Dyma eiriau wrth un o feirdd cadeiriol Cymru :

“Lleiafrif yw’n cyfrifydd.

Yn brydlon, ffyddlon, llawn ffydd”.

Mae Huw yn darlledu yn fyw ar BBC Radio Cymru ar faterion ariannol gan gynnwys diwrnod y Gyllideb, Brexit yn 2016 a’r Etholiad Cyffredinol yn 2017.

Huw yw Trysorydd anrhydeddus papur Cymraeg Caerdydd, Y Dinesydd ac y mae’n ysgrifennu colofn fisol o dan y teitl “Gwylio’r Geiniog”.

Contact Huw Roberts

Client Testimonials

  • “Diolch o waeld calon am eich gwaith graenus.”

    “Heartfelt thanks for your fastidious, high quality work”
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6